HONG BANG

TEAM BUILDING

     MẠNG XÃ HỘI

   TEAM BUILDING

   THÔNG TIN

Hong Bang Team Building © 2016. Privacy Policy

     LIÊN HỆ

VIDEO CÁC TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI

Các trò chơi tổng hợp được thực hiện thông qua các hoạt động Team Building.

Các trò chơi tổng hợp được thực hiện thông qua các hoạt động Team Building.

03 

Cơ hội để cho các bạn trở thành một nhà thám hiểm thực sự. Ngoài ra kho báu còn có giá trị rất lớn đấy.

Nghe từ nhện thôi đã ghê rồi, nhưng mà chúng ta không bắt nhện nhé. Chỉ chơi với mạng nhện thôi.

Cắp trứng rồng nhẹ nhàng thôi, kẻo con rồng nó thức.

02

01

04

05