HONG BANG

TEAM BUILDING

     MẠNG XÃ HỘI

   TEAM BUILDING

   THÔNG TIN

Hong Bang Team Building © 2016. Privacy Policy

     LIÊN HỆ

Những người mẫu TEAMWORK chân ngắn bất đắc dĩ sẽ tạo nên

được một không khí vui tươi và háo hứng trên sàn Catwark.

BIỂU DIỄN THỜI TRANG

14/08/2016

Đây là trò chơi đòi hỏi sự khéo léo của bạn cực cao cũng như biết phân bổ trọng lượng một cách hợp lý.

ĐI LÊN TRỨNG

Trò chơi này mang tên “VÒNG TRÒN TƯ TƯỞNG” bởi trong suốt quá trình chơi, tòan nhóm phải tập trung tư tưởng để hòan thành mục tiêu đề ra.

VÒNG TRÒN TƯ TƯỞNG

13/08/2016

12/08/2016

INDOOR GAMES

Một đội sáu người phải hoàn thành nhiệm vụ tìm, mở chai rượu và rót rượu vào năm cái ly.

Mỗi thành viên trong nhóm không được đảm nhiệm nhiều hơn 1 nhiệm vụ và ít nhất năm người trong nhóm phải bị bịt mắt.

BỊT MẮT PHỤC VỤ RƯỢU

11/08/2016