HONG BANG

TEAM BUILDING

     MẠNG XÃ HỘI

   TEAM BUILDING

   THÔNG TIN

Hong Bang Team Building © 2016. Privacy Policy

     LIÊN HỆ

CÁC TRÒ CHƠI KHÁC 

Những người mẫu TEAMWORK chân ngắn bất đắc dĩ sẽ tạo nên

được một không khí vui tươi và háo hứng trên sàn Catwark.

BIỂU DIỄN THỜI TRANG

14/08/2016

Trò chơi này mang tên “VÒNG TRÒN TƯ TƯỞNG” bởi trong suốt quá trình chơi, tòan nhóm phải tập trung tư tưởng để hòan thành mục tiêu đề ra.

VÒNG TRÒN TƯ TƯỞNG

12/08/2016

Một đội sáu người phải hoàn thành nhiệm vụ tìm, mở chai rượu và rót rượu vào năm cái ly.

Mỗi thành viên trong nhóm không được đảm nhiệm nhiều hơn 1 nhiệm vụ và ít nhất năm người trong nhóm phải bị bịt mắt.

BỊT MẮT PHỤC VỤ RƯỢU

11/08/2016

  • {%item.properties.preview.image.alt%}

Trước hết BTC sẽ chia nhóm thành các đội bằng nhau thông qua các trò chơi chia đội, sau đó BTC sẽ làm một con đường ngắn bằng cách xắp các hộp xốp đựng trứng lại với nhau. Nhiệm vụ của các đội là xuất phát và đi đến đích trên những quả trứng đó bằng cách làm trứng vỡ ít nhất có thể.

 

Để thực hiện trước tiên BTC sẽ cho các đội vài khoảng thời gian để bàn bạc với nhau và phân chia người nào sẽ đi trước và người nào sẽ đi sau. Khi bắt đầu các bạn được trợ giúp nhau khi các thành viên bắt đầu bước lên trứng. Bí quyết ở đây chính là nhẹ nhàng, không hấp tấp và tập trung cao độ sẽ mang lại cho các bạn chiến thắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu như trứng vỡ hết mà các thành viên chưa qua hết thì BTC sẽ tính điểm dựa trên số người đã qua được. Đội chiến thắng là đội qua đến đích làm ít trứng vỡ nhất.